วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

มูลนิธิยุวพัฒน์มอบทุนการศึกษาโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552

มูลนิธิยุวพัฒน์มอบทุนการศึกษาโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบรางวัลโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 จำนวน 1,500 บาท ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คนไทยเท่านั้น ที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่" ช่วงชั้นที่ 1 3 รางวัล ดีเยี่ยม 300 บาท ดีเด่น 200 บาท และชมเชย 100 บาท ช่วงชั้นที่ 2 3 รางวัล ดีเยี่ยม 400 บาท ดีเด่น 300 บาท และชมเชย 200 บาท โดยมี นายวิสิฐ รัตนะคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ครูสาคร ขันตี ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น